Brustad hevder kommunen ikke har søkt om alle de midlene som ligger klare. Kommunalministeren mener at kommunen ikke har kontroll med boligpolitikken i hovedstaden. Hun etterlyser "en solidarisk boligpolitikk," og klager på at det går for tregt å klargjøre arealer, og at kommunen opptrer som private gårdeiere i sitt forhold til de svakest stilte leietakerne.

ýJeg har økt kommunenes tilgang på etableringslån med 50 prosent, men Oslo har bare søkt om 418 millioner kroner, 12 prosent mindre enn i fjor. Det er beklagelig. Jeg kan bare oppfordre kommunen om å søke om mer, sier Brustad.