AUDUN STØLÅS ROY HILMAR SVENDSEN

Enten må foreningen registreres i Brønnøysundregistrene og få et eget organisasjonsnummer, eller så må foreningens kasserer eller en annen bruke sitt personnummer til registreringen av foreningens bankkonto.

— Jeg frykter for at dette vil gi et stort byråkrati for organisasjons-Norge og det frivillige arbeidet, sier administrasjonssekretær Tordis Krokeide i Det Norske Hageselskap i Hordaland til Bergens Tidende.

— En beklagelig følge av samfunnsutviklingen, sier seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet. - Men jeg kan forstå at medlemmene i syklubben «Nålens hvile» og andre foreninger kan oppleve dette som et heft, sier han.

Professor Per Selle ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen sier at det er umulig å vite hvor mange lag og foreninger det finnes i Norge. - Men det dreier seg om minst hundre tusen, sier han.

Økonomisk kriminalitet

— Det er i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet dette virkelmiddelet blir beskrevet, forklarer Aasgaarden. Finansnæringens Hovedorganisasjon har også uttalt at dette kan være en vei å gå. Men ennå er det ikke laget noen lovbestemmelse av det.

Kravet til foreningene går ut på at den enkelte bank skal ha en bestemt person med et personnummer, eller et bestemt organisasjonsnummer for en forening, registrert i Brønnøysund på alle sine konti. Dette skal gjøre det lettere for bankene å sjekke mistenkelige transaksjoner på kontiene.

Kjell Arne Aasgaarden sier at han skjønner at foreninger med små beløp i omsetning kan oppleve dette som et uventet heft.

— Men jeg skjønner også at bankene har behov for å få all sin kontoføring inn i ordnete former, slik at de kan unngå at kontiene benyttes til lyssky virksomhet, sier Aasgaarden.

Urolig for frivillig arbeid

Tordis Krokeide i Hageselskapet i Hordaland er mer urolig over hvilke følger dette kan få for foreningslivet i landet. Hun frykter at kasserere vil trekke seg fra det frivillige arbeidet i en forening, for å unngå å få foreningens økonomi blandet inn i sin privatøkonomi.

— Dersom en forenings bankkonto skal være registrert på kassererens personnummer, vil banken hvert år sende oppgave til likningskontoret over foreningens inntekter og formue. Dette vil da bli registrert på likningen til den som står oppført med personnummer til kontoen, dersom banken ikke lager et spesielt skriv som gjør likningskontoret oppmerksom på forholdet, sier Tordis Krokeide.

Hun sier at enkelte banker allerede har sendt brev til foreninger med krav om å få registrert sine konti ut fra de nye reglene. Det lokale hagelaget i Ullensvang i Hardanger er blant foreningene som har fått et slikt brev fra banken.

Ledelsen for Brønnøysundregistrene tror ikke at kravet vil føre til kaos for registrene.

Gratis registrering

— Registrering i enhetsregisteret er gratis, sier informasjonssjef Dagfinn Torgersen i Brønnøysundregistrene.

— Unntaket er hvis foreningen driver næringsvirksomhet, slik at det må inn i foretaksregisteret. Da koster det litt, sier Torgersen.

Skjema for registrering kan man laste ned gratis fra www.brreg.no. Når man sender inn registreringsskjemaet, må man legge ved foreningens vedtekter og en oversikt over styrets sammensetning.

— Dersom noe er uklart, er det bare å ringe oss og spørre om hjelp, sier Torgersen.

Informasjonssjefen sier at Brønnøysundregistrene foreløpig ikke har merket noen stor pågang fra rådville klubber, lag og foreninger.

— Dersom det skulle bli et krav fra samtlige banker, vil nok pågangen øke. Men jeg tror likevel ikke at det vil bli det helt store rushet, sier Torgersen.