– Det har vært en eksplosjon i antall syklister de siste årene. Ingen tvil om det. Etter påske har vi nesten syklet i kø, sier Johnny Horne.

I 30 år har Horne syklet fra hjemmet på Kråkenes til jobben i sentrum. I løpet av de årene har han fått selskap av stadig flere på to hjul.

– Før ble vi syklister uglesett av både bilister og fotgjengere, og ingenting var lagt til rette for oss. Nå føler jeg meg som del av en gruppe som blir tatt på alvor og tatt hensyn til. Bare se så flott det er blitt her, sier Horne og peker mot sykkelfeltet på nyutvidede Gamle Nygårdsbro.

Tusenvis på to hjul

I ettermiddagsrushet er sykkelfeltet broens travleste. Det kan leses igjen i statistikkene til Statens vegvesen. Rundt 1000 syklister passerte tellepunktet i Fjøsangerveien hver dag i april.

Tar man med tellepunktene inn mot sentrum fra nord (Åsaneveien), vest (Puddefjordsbroen) og på sykkelstien i Fløen, gir det rundt regnet 2700 syklister som daglig triller inn i sentrum med egen pedalkraft. Det sparer sentrum for mange biler, og atmosfæren for CO2.

– Da er det selvsagt mange som ikke er registrert, for eksempel alle som bruker Fjellsiden eller småveier. Vi kan ikke telle sykler der de deler veibane med annen trafikk, da går tellemaskinene i surr, sier Reidun Instanes. Hun er ansvarlig for gang— og sykkelveier i Statens vegvesen og Bergensprogrammet.

På grunn av vanskelighetene med å telle, har det hittil vært få pålitelige data om hvor mange som sykler i Bergen. Kun på Fløenstien og i Åsaneveien i Sandviken har det vært tellepunkt over flere år. Økningen i Fløenstien var på rundt 30 prosent fra 2007 og 2008, og fortsetter nå i vår. Samtidig viser tellepunktene som ble opprettet i fjor, høye trafikktall.

**Les også:

Har mest sykkelvennlig vær**

– Vet når man kommer frem

– Vi har lagt merke til at det er blitt stadig flere antall syklende, sier lokalleder i Syklistenes Landsforening, Åse Simonsen.

Hun tror hovedårsaken er at sykkel gir større forutsigbarhet enn bil og buss.

– Med sykkel blir man ikke sittende fast i trafikken. Jeg sykler hver dag fra Rolland i Åsane til sentrum, og da vet jeg alltid hvor lang tid det tar. Slik er det ikke i biltrafikken, sier hun.

Det er også forklaringen på at sykkeltrafikken ser ut til å ha økt mest sørover.

– Byggingen av Bybanen har gjort trafikksituasjonen for biler og busser enda mer uforutsigbar. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid jobbreisen tar om morgenen, mener Simonsen.

– Betyr det at folk sykler mer av tvang enn av lyst?

– Nei, jeg tror at når folk først kommer i gang med å sykle, opplever de hvor gøy det er og blir hektet. Ikke minst gir det en god treningsgevinst.

– Hva med miljøet og klimatrusselen. Er det en viktig faktor?

– Ja, for mange. Jeg sykler fordi det er gøy, men samtidig synes jeg det er viktig å bruke bilen minst mulig. Det gir god samvittighet – og lavere forsikringspremie.

Dårligere enn Trondheim

Reidun Instanes tror parkeringsrestriksjonene i sentrum har bidratt til at flere sykler.

– Det har vært en fantastisk utvikling de siste årene. Men vi har fortsatt et stykke før sykkelandelen er like høy i Bergen som i de andre storbyene, sier Instanes.

I Bergen er det nemlig bare tre prosent av alle reiser som blir foretatt med sykkel. I Trondheim er sykkelandelen på ni prosent, i Oslo på knappe fem prosent.

– Vi satser videre på å bygge ut hovedsykkelrutene, sammen med en rekke mindre tiltak. I tillegg vil bybanestoppene få sykkelparkering, sier Instanes.

Hvordan er det å være syklist i Bergen? Delta i diskusjonen nedenfor.

Sævig, Rune