Strykprosenten i et av de viktigste fagene ved sykepleierutdanningen på Høgskolen i Oslo (HiO) har aldri vært høyere. Hele 41 prosent strøk i faget som skal gi dem grunnleggende kunnskap om ulike sykdommer, symptomer og aktuell behandling, skriver Dagsavisen.

– Mange studenter jobber for lite med studiene og har nok valgt å levere en strykbesvarelse av taktiske grunner, sier dekan Vigdis Granum som er faglig ansvarlig for sykepleierutdanningen ved HiO.

Stryk gir dem mulighet til å ta opp juleeksamen allerede i april, mens en dårlig karakter gjør at de må vente til den ordinære eksamen på høsten før de kan forbedre karakteren.

Granum avviser at for dårlig kvalitet på undervisningen eller mangelfull oppfølging av studentene kan være noe av årsaken til de svake prestasjonene i Oslo.

Nå skal studentene sammen med skolens ledelse finne ut hvorfor så mange stryker i pasientkunnskap.

– Strykprosenten er bedrøvelig og uakseptabelt høy, sier studentrådsleder Karen By.

Kvalitetsreformen som ble innført høsten 2003, skulle sikre tettere oppfølging og bedre kvalitet på undervisningen.

I Bergen er det nettopp det som har skjedd. Der har strykprosenten til eksamen i sykdomslære sunket fra 14 til 6 prosent de tre siste årene.