I så fall vil arbeidsgiverorganisasjonen NAVO og Norsk Sykepleierforbund være i konflikt i det lønnsforhandlingene for offentlig sektor starter. Det er et nokså uvanlig utgangspunkt for et lønnsoppgjør, innrømmer riksmeklingsmann Reidar Webster.

Stor avstand

Han klarte ikke å få partene i sykepleierstreiken til å bli enige torsdag ettermiddag.

Arbeidsgiverforeningen NAVO og Norsk Sykepleierforbund møttes på Riksmeklingsmannens kontor for mekling slik loven pålegger dem etter 30 dagers streik.

— Jeg la fram et forslag, men partene står langt fra hverandre. Det var som å hogge i stein, sa riksmeklingsmann Reidar Webster etter at møtet var over.

Dispensasjoner

Norsk Sykepleierforbund har streiket siden 22. januar for å få ny lønnsavtale etter at staten overtok sykehusene. Til sammen skal 1.123 sykepleiere være i streik, fordelt på 28 sykehus. Men det er gitt svært mange dispensasjoner fra streiken. Ifølge NAVO er over 40 prosent av de streikende i jobb, for å unngå at liv og helse settes i fare.

Senest tirsdag sendte helsedirektør Lars Erik Hanssen en rapport til helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) som konkluderte med at streiken ikke medfører umiddelbar fare for liv og helse.

Pasienter rammes

Dette betyr at streiken kan fortsette en god stund til, uten at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Leder i Norsk Sykepleierforbund Bente H. G. Slaatten, sier sykepleierne er innstilt på å fortsette.

Ifølge NAVO er om lag 10.000 pasienter blitt rammet av streiken, men sykepleierforbundet mener antallet er noe mindre.

Partene er også uenige om de økonomiske konsekvensene. Sykepleierforbundet mener streiken har kostet sykehusforetakene 50 millioner kroner. Men administrerende direktør Lars Haukaas i NAVO sier sykehusene også sparer penger på streiken, blant annet fordi det ikke utbetales lønn til de streikende. Han mener streiken derfor ikke har kostet mer enn om lag 20 millioner kroner så langt.

(NTB)