Fagfolk som har evaluert sykepleieutdanningene i Norge har kommet til en svært dyster konklusjon.

Bare fire av 31 bachelor-utdanninger har fått godkjentstempelet av ekspertene som er oppnevnt av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

— De er melkekuer

— Skolene bruker sykepleierutdanningen som en melkeku. Dette er et kraftig varsku til skolene og departementet om at de må prioritere disse studentene, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Bente Slaatten, som ikke tror at norske sykepleiere er dårligere enn andre.

— Nei, men det er viktig at utdanningene får tilstrekkelig med ressurser, sier Slaatten.

NOKUT er lite glade for funnene.

— Dette er bekymringsfullt. Men vi håper at tipsene fra fagfolkene gjør at institusjonene vil klare å kvalifisere seg, sier prosjektleder Stig Arne Skjerven i NOKUT.

Det er først og fremst mangelen på personale med forskningsbakgrunn som bekymrer ekspertene. Mange av høyskolene har ikke ansatte med kompetanse over lektornivå, noe som ifølge fagfolkene er en stor svakhet ved den norske utdanningen sammenliknet med andre lands utdanninger.

Avskiltes ikke

Ingen skoler avskiltes - ennå. Institusjonene har frist til 13. oktober med å kommentere den nedslående rapporten. Når styret i NOKUT fatter vedtak i november, har de som fremdeles ikke er gode nok inntil et par år på å klare kravene.

Aldri før i Norge har et studietilbud gått gjennom en så omfattende kvalitetsvurdering som denne. 30 eksterne sakkyndige har gjort en uavhengig vurdering av 33 studietilbud med til sammen 13.000 studenter.

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Bergen, Betanien Diakonale Høgskole (Bergen), Diakonissehjemmets Høgskole (Bergen), Høgskulen i Sogn og Fjordane (Førde) og Høgskolen Stord/Haugesund oppfyller ikke kravene.

Tar tid å forske

I undersøkelsen er det bare fire studietilbud som er gode nok, ifølge ekspertene. Et av dem er masterstudiet ved Universitetet i Bergen.

— NOKUT har ikke tatt nok hensyn til at vi er i gang med et arbeid for å oppfylle kravene, sier rektor Jørn-Henning Theis ved Diakonissehjemmets høgskole i Bergen.

Høgskolen er av studenter kåret til Norges beste i en undersøkelse foretatt av SINTEF Helse.