Norsk Sykepleierforbund (NSF) etablerer dermed en ny hovedorganisasjon med Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund.

— Sykepleiere, lærere og politi representerer velferdsstatens kjerneyrker. Vi er sterke profesjonsorganisasjoner som også har felles utdanningsnivå. Vi ser fram til å forene krefter for å nå felles mål, uttaler forbundsleder i NSF, Bente G. H. Slaatten.

Den nye hovedorganisasjonen blir med sine rundt 200.000 medlemmer nest størst på landsbasis.

(NTB)