– Per dags dato har jeg fått null henvendelser, sier seksjonssjef Lene Sævik på Ullevål universitetssykehus NRK.

Ifølge Arnhild Hage, som er tillitsvalgt for sykepleierne, kan den manglende interessen skyldes at sykepleierne kun vil jobbe fullt på sin egen avdeling.

– De har redusert stilling på egen avdeling og ønsker å jobbe der. Derfor tar de heller ekstravakter på egen avdeling enn å hoppe på det tilbudet, sier Hage.

Men ifølge Sævik er ikke dette noe problem.

– De trenger ikke frykte for at de må toppe arbeidstiden på fremmede avdelinger. Vi kan tilby at de kan fylle opp turnusen sin i egen avdeling. Etterspørselen er så stor at det er ikke noe problem, sier Sævik.