— De lo høyt og hadde det så trivelig. Men jeg synes ikke det sømmer seg at de spiller kort og ler og har det gøy på denne avdelingen. Det har noe med folkeskikk å gjøre, sier Bjørn Nybakk til VG.

Kortspillet, som bekreftes av avdelingsoverlegen, fant sted natt til 22. september utenfor overvåkingsstuen på generell indremedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus.

Samme natt døde Oddvar Nybakk. Ifølge sønnen spilte pleierne kort bak en stor oppslått dør, ti meter fra pasientens seng.

Søsknene har klagd saken inn til helse- og sosialombudet i Oslo, som har bedt sykehuset å redegjøre for episoden og den medisinske behandlingen av den kreftsyke mannen.

Avdelingsoverlege Dag Jacobsen beklager hendelsen og sier at kortspill ikke skal forekomme. Han har stor forståelse for de pårørendes reaksjon. Også den tillitsvalgte for sykepleierne beklager