Sykepleierstudenten Mats Erik Mackhé hadde praksis ved spesialpsykiatrisk avdeling ved UNN da han oppdaget at han fikk bedre kontakt med en innesluttet pasient når han snakket samisk med ham. Etter en stund fikk han imidlertid beskjed om å ikke snakke samisk med pasienten i fellesrommene fordi det kunne gjøre andre pasienter paranoide, skriver fagtidsskriftet Sykepleien.

Avdelingslederen som ga ordren, sier hendelsen var enkeltstående, og at grunnen til at samisk ikke kunne brukes i fellesområdet var to svært syke pasienter som kunne reagere på at det ble snak-ket et språk de ikke forsto.

– Jeg måtte gjøre det, ellers kunne jeg ha fått en situasjon på avdelingen, sier han.

Studenten sjekket opp lovligheten av ordren han fikk, og skrev også hovedoppgaven sin om hvor-dan samisktalende pasienter møtes på UNN. Han karakteriserer sykehusets møte med det samiske som tilfeldig.

Den eneste tolken på UNN, Marit Einejord, karakteriserer hendelsen som et lovbrudd, og mener det handler om vanlig høflighet. Hun sier også at det er et lederansvar å sørge for at samisktalende ikke diskrimineres.

Hun får støtte av professor Tore Sørlie ved Universitetet i Tromsø som sier dette er et eksempel på at UNN anser samisk som et fremmedspråk, og han kaller det forkastelig av sykehuset.