I Oslo byrett var det i dag ofrenes tur til å fortelle hvordan de opplevde ranene, og om reaksjonene i etterkant. Vitnene fortalte om lange sykemeldinger og store problemer med igjen å skulle sette seg bak skranken på et postkontor.