Sykefraværet skal ned innen neste sommer. Hvis det ikke skjer, kan det bli kutt i sykelønnen. Nå settes ulike tiltak i verk for å få folk til å velge jobben, fremfor å være hjemme, melder NRK.

Fra 21. januar får bedrifter og offentlige instanser være med på et prosjekt der ansatte får skrive egenmelding for åtte dager om gangen, mot tre i dag. Maksimalt antall egenmeldingsdager dobles, fra 12 til 24

Medisinsk fagsjef Magnar Kleiven i NHO mener dette skal få sykefraværet ned.

— I løpet av disse åtte dagene har man stort sett gjort unna disse vanlige, banale sykdommene som blir bra av seg selv, og som man ikke trenger behandling hos lege for. Og da går man på jobb når man er frisk, og ikke når sykmeldingen er ferdig, sier han.

(NTB)