OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no StjørdalSelv om partiledelsen kom med inntrengende oppfordringer på landsmøtet i går om å gjøre sykelønnsordningen mindre attraktiv, ble den møtt med motbør fra mange kanter. Det var i første rekke eldre og middelaldrende kvinner i partiet som advarte sterkt mot å svekke ordningen.De unge, derimot, tok til orde for å redusere ytelsene med tretti prosent de tre første dagene. Kjell Magne Bondevik så seg til slutt nødt til å be om ordet, og oppfordret landsmøtet til å følge hovedlinjene i Sandman-utvalgets innstilling. Lengter etter å overta Kjell Magne Bondevik vil fremfor alt satse på skolen hvis han blir statsminister igjen. Han tripper etter å få overta.Det gikk som en rød tråd gjennom den bredt anlagte "statsministertalen" på landsmøtet i går at Bondevik vil gjøre nær sagt alt for å avløse Jens Stoltenberg etter valget i høst. Gjentatte ganger ble han avbrutt av langvarig applaus fra partifeller. Det gjaldt i særlig grad da han staket opp reformforslag i skolesektoren og distriktspolitikken. Andre typer lærere Bondevik tok til orde for at kommunene og staten i fellesskap må ruste opp skolelokalene så snart investeringene i eldresektoren er fullført. Han ønsket også et nærmere samarbeid mellom skoler og næringsliv, og kunnskapen om IT må styrkes blant lærerne. Dessuten vil han trekke inn andre enn lærerne i undervisningen, for eksempel ungdomsarbeidere og kulturarbeidere på vidt plan.Mye av talen artet seg som et flengende angrep på utdanningsminister Trond Giske. Strengere straff Bondevik gikk også inn for å skjerpe strafferammene for grov vold og seksuelle overgrep mot barn.Han talte ellers varmt om mulighetene for å få en ny sentrumsregjering: — Jeg kan forsikre at ryktene om sentrumsalternativets død er betydelig overdrevet. Senterpartiet og Venstre har riktignok enkelte standpunkter vi i KrF ikke deler, og fatter noen vedtak vi er skuffet over. Men slik var det også i 1997. Vi har vist at vi kan bygge bro over uenighet, sa han med tydelig henvisning til striden om homofil adopsjon.