Stadig flere krever erstatning for feilbehandling ved norske sykehus. To av tre klagere får avslag, men likevel øker utbetalingene.

I løpet av 2006 fikk 1.100 klagere til sammen 485 millioner kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning. Det er en økning på over 100 millioner kroner i løpet av de siste tre årene, skriver Vårt Land.