De er ikke de eneste som må spare neste år. Underskuddet ved landets fem helseregioner blir i år på over 3 milliarder kroner, viser tall som NRK har samlet inn, og sykehus over hele landet må forberede seg på til dels dramatiske kutt.

— Vi regner med å måtte spare 200 millioner kroner slik styret besluttet i september. 100 millioner av disse er "produktivitetsfremmende" tiltak som kan føre til et kutt på mellom 150-200 stillinger.

De øvrige 100 millionene må spares ved å skjære ned på ulike tilbud ved sykehuset, sier informasjonssjef Frode Jahren ved universitetssykehuset i Akershus til NTB.

Ved helseforetak Midt Norge regner ledelsen med å måtte kutte flere hundre stillinger. Styreleder Mai Vik i Helse Vest er redd underskuddet blir på 800 millioner i år.

(NTB)