Gjennomsnittlig ventetid for sykehusbehandling var 75 dager de fire siste månedene i fjor, mot 73 dager i samme periode året før.

Statistikken viser også at de som har rett til nødvendig helsehjelp får hjelpen de trenger raskere enn andre.

– Dette viser at de pasientene som trenger det mest faktisk prioriteres, sier helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap).

Innen psykisk helsevern for barn og unge var gjennomsnittlig ventetid 88 dager (87 dager året før), mens ventetiden for voksne som trengte psykisk helsevernbehandling var 56 dager (50 dager året før.)

– Ventetiden for behandling innen psykisk helsevern for barn og unge er for lang. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor gi barn og unge med psykiske problemer en ventetidsgaranti, i tråd med regjeringens Soria Moria-erklæring, sier Brustad.

Departementet tar sikte på å legge fram endringen i pasientrettighetsloven for Stortinget i løpet året.(©