Ifølge sykehushygieniker Bjørg Marit Andersen, som er avdelingsoverlege ved Senter for forebyggende medisin på Ullevål sykehus, skyldes 90 prosent av kostnadene i forbindelse med sykehusinfeksjoner forårsaket av forlenget liggetid.

Risikoen for å bli smittet av de farlige bakteriene er et stort problem i de fleste land i Europa. I Norge har forekomsten vært mer tilfeldig, og slike bakteriestammer har til nå ikke hatt permanent fotfeste på norske helseinstitusjoner, skriver Andersen i fagbladet Sykepleien.

Hun mener samfunnet ville kunne spare millionbeløp på å satse sterkere på forebyggende arbeid for å bekjempe bakteriene.

NTB