Beredskapen innebærer at sykehuset er beredt til å ta imot et høyere antall skadde enn i normalsituasjon.

Sammen med ambulansepersonell, har sykehuset også sendt ut et team med helsepersonell for å bidra på skadestedet.

Sykehuset Namsos hadde klokka 13 ikke fått inn noen skadde, opplyser sykehuset til NTB.

Politiet har opprettet samarbeid med kommunenes kriseledelse.