Riksmeklingsmann Svein Longva konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

442 ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Aker Universitetssykehus er dermed i streik.

Leger, sivilingeniører, psykologer, økonomer, jurister, tannleger og samfunnsvitere er blant profesjonene som nå streiker.

— Det var altfor stor avstand mellom oss og de ansatte. Akademikerne hadde altfor store forventninger til de økonomiske rammene i dette oppgjøret, sier arbeidslivsdirektør Anne-Kari Bratten i NAVO til NTB.

Streiken vil ikke ramme barn, kreftsyke og psykisk syke. Også all øyeblikkelig hjelp er skjermet under konflikten.

Akademikerne har varslet en opptrapping av streiken allerede fra mandag. Dette uttaket omfatter om lag 500 ansatte Akershus Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssjukehus og Helse Førde.