På fem år har den totale gjelden til norske helseforetak vokst fra snaut 18 milliarder til 40 milliarder kroner. 10 milliarder av dette er lån fra staten. Samtidig har pengeforbruket i helseforetakene gjennom de siste seks årene vært så høyt at mye av den sikkerheten de har hatt i form av penger i banken, er brukt opp, skriver Aftenposten.

– De langsiktige lånene skal i prinsippet ikke være et problem. De skal vi klare å betjene. Det som er det problematiske, er at vi er kommet i en situasjon hvor vi finansierer underskuddet med driftskreditter. Det er bekymringsfullt, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst.

Det som skaper problemer, er store og uoversiktlige variasjoner i pensjonskostnadene. Når disse blir bråhøye, må det lånes penger til løpende drift. Blant annet til lønn til ansatte.

Dette bekrefter avdelingsdirektør Frode Myrvold i Eierskapsavdelingen i Helse— og omsorgsdepartementet (HOD).

Ved utgangen av 2006 hadde Sykehus-Norge bygget opp forbrukslån på 4 milliarder kroner. I 2007 økte de med ytterligere 2 milliarder kroner til 6 milliarder. Trolig vil denne typen lån, kalt driftskreditt, øke så mye denne våren at det sprenger rammene som er gitt av Stortinget. I så fall vil det bli det et tema i revidert statsbudsjett.