– Dette er en svært alvorlig sak. Selv om ingen kan sikre seg mot slike tragedier, må man forvente at sykehus har system og rutiner som ivaretar pasientene slik at de får forsvarlig behandling. Det har ikke skjedd i denne saken, sier Helge Worren, fungerende fylkeslege i Oslo og Akershus til Aftenposten.

Den 38 år gamle kvinnen fikk psykiatrisk behandling ved sykehuset i perioden juli 2003 til oktober 2005. Hun hadde i alt rundt 90 polikliniske behandlinger.

Helsetilsynet mener sykepleieren, som var hovedbehandler, har gitt forsvarlig behandling, men at lege og psykolog ikke på en god nok måte var involvert i behandlingen av den syke kvinnen.

Den lille jenta ble funnet livløs i badekaret hjemme i familiens leilighet 23. oktober i fjor. Hun døde kort tid senere.

– Vi tar Helsetilsynets konklusjon alvorlig og skal gjennomgå våre interne rutiner i forhold til den kritikken vi har fått, sier Bjørn Holm, viseadministrerende direktør og sjeflege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.