Kongsvinger sykehus er anmeldt for miljøkriminalitet etter at de skal ha dumpet store mengder menneskeblod. Politiet har sikret bevis som kan være fellende, skriver Raumnes.no.

Ifølge avisen foretok mannskapet på Esval fyllplass en stikkprøve av en 3,5 tonns leveranse deklarert som næringsavfall. Da oppdaget de at avfallet inneholdt store mengder blod og brukt operasjonsutstyr.

Sykehusmateriell og blod er definert som smittefarlig avfall, og ifølge loven skal dette håndteres slik at det ikke medfører fare for forurensing eller smitte til mennesker, dyr eller miljø. I henhold til forskriftene skal avfallet forsvarlig emballeres og merkes, slik at det går klart fram at emballasjen inneholder smittefarlig avfall. Deretter skal avfallet destrueres.

Funnene var så ille at kommunen anmeldte forholdet, og politiet har nå startet etterforskning.

– Vi er fortsatt i en startfase, men vi har begynt etterforskningsarbeidet. I nærmeste framtid skal vi innkalle partene til avhør, sier politibetjent Stian Hagen ved Nes lensmannskontor til lokalavisa Raumnes.

Sykehuset var tirsdag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar.