Hovedfagsstudent Tone Waal har samlet alle tilgjengelig informasjon om medikamentbruk for 25 pasienter på to tilfeldig valgte sykehjem i Sør-Norge, supplert av intervjuer med de involverte.

For 23 av de 25 stemte ikke informasjonen om hvilke medisiner pasientene skulle ha, viser hennes gjennomgang. 19 fikk feil medisiner i forhold til diagnosen.

— Situasjonen er uoversiktlig når det gjelder pasienters medikamentbruk, og det er alvorlig, sier Waal og hennes veileder, professor Else-Lydia Toverud ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo.

(NTB)

De to etterlyser at alle sykehjem får tilsynsfarmasøyter, som de er lovpålagt, samt at leger bruker mer tid på hver pasient.

–Vi mener ikke å skremme eldre og pårørende, men vi er nødt til å påpeke dette for at det skal bli bedre. En nærliggende tanke er at det kan skje dødsfall blant sykehjemspasienter som en følge av dette, sier de to.