OGNE ØYEHAUG

Det sterke fallet i sykefraværet har gitt regjeringens motstander nye argumentet i kampen for å beholde avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Ifølge denne avtalen har myndigheten fredet sykelønnsordning mot nedskjæringer, i bytte mot at fagbevegelsen og bedriftene bidrar til tre ting:

Først og fremst å få sykefraværet ned, deretter at flere yrkeshemmede kan delta i arbeidslivet og dessuten til at flere orker å arbeide frem til pensjonsalderen.

Og det er nettopp å få sykefraværet ned næringslivet har klart, ifølge tallene trygdedirektør Arild Sundberg la frem i går.

Sykefraværet i tredje kvartal i år er på 6,5 prosent, en nedgang på 23 prosent i forhold til i fjor.

Også i Hordaland og Sogn og Fjordane faller sykefraværet på linje med landsgjennomsnittet, til henholdsvis 5,5 og 5,1 prosent.

Avtalen får æren

Sundberg gir IA-avtalen æren for nedgangen.

— Dette er en klart positiv utvikling som viser at arbeidet med et inkluderende arbeidsliv når frem, sier Sundberg i en pressemelding.

Det legemeldte sykefraværet har gått ned 16,1 prosent siden 3. kvartal 2001, det året IA-avtalen ble inngått. Nedgangen har vært størst for virksomheter som tegnet avtale tidlig, ifølge Rikstrygdeverket.

Trygdedirektøren understreker at det er sektorer, bransjer og fylker som fortsatt har utfordringer når det gjelder sykefraværet.

— Det er viktig å fortsette arbeidet for å legge til rette på arbeidsplassen for å hindre langvarig fravær og utestengning. Arbeidsgiverne må benytte seg av de virkemidlene som finnes for å tilby en plass i arbeidslivet for alle som vil og kan jobbe, sier Sundberg.

Virket ikke

Da regjeringen foreslo å oppheve avtalen og kutte i sykelønnen i forbindelse med forslaget til statsbudsjett i 2005, var det blant annet misnøye med IA-avtalen som ble brukt som argument.

Både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ble det reagert kraftig på det man mente var et avtalebrudd. Gjennom budsjettforliket med Fremskrittspartiet ble regjeringen presset til å utsette innskjerpingen i sykelønnen til 1. juli.

Nå mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at de nye tallene bør få regjeringen til å besinne seg.

— Den markerte nedgangen i sykefraværet bør få Regjeringen til å gå tilbake på sitt brudd på IA-avtalen, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO ifølge en pressemelding.

Flere ting

Trygdedirektør Sundberg mener det er flere tiltak som gjør at sykefraværet går ned:

  • Mer bruk av gradert sykemelding, der arbeidstakeren er delvis sykmeldt og delvis utfører sine vanlige arbeidsoppgaver. Målet er at gradert sykmelding skal brukes i stedet for såkalt aktivt sykmelding, der arbeidstakeren arbeider deltid, men i lettere arbeid enn hun eller han gjør til vanlig.

Erfaringen er at gradert sykmelding fører til at arbeidstakeren kommer raskere i aktivitet, og det bidrar i seg selv til å få sykefraværet ned.

  • Mer bruk av hjelpemidler for å legge til rette for at flere kan være i arbeid. Ved utgangen av 2004 var det registrert 7900 søknader om hjelpemidler til arbeidsplassen, en økning på 60 prosent i forhold til 2002.