Trygdeforskeren ved Universitetet i Oslo tror heller ikke at nordmenn misbruker sykemeldinger. Faktisk stiller han seg tvilende til en fersk svensk undersøkelse som viser at det norske sykefraværet i fjor var dobbelt så høyt som for EU-landene.

Han mener det er umulig å sammenligne tall fra de aktuelle landene, fordi sykefravær defineres så forskjellig.

— Norge har dessuten Europas høyeste deltakelse i betalt arbeid. Det er for eksempel ikke mange småbarnsmødre som jobber i Mellom-Europa, sier Claussen til VG.

Trygdeforskerens kjepphest er at nordmenn har for få korte sykefravær - og for mange lange sykemeldinger.

— Det kan være direkte forebyggende og sunt å ta noen dager hjemme, spesielt hvis man har senebetennelse, psykiske problemer eller ryggsmerter. Så unngår man langvarig nedslitthet, sier Bjørgulf Claussen. YS enig

— Det er riktig at dette bildet er sammensatt. Blant annet har vi i Norge langt flere kvinner og eldre i arbeid enn i Europa, sier YS-leder Randi Bjørgen.

— Derfor er det ikke unaturlig at vi har et høyt sykefravær, ettersom arbeidsmarkedet foreløpig bare er tilrettelagt de som er 100 prosent funksjonsfriske.

NHO: Altfor høyt

NHOs sjeflege Geir Riise mener sykefraværet i Norge er altfor høyt og må reduseres ved å få fart på arbeidet for et "inkluderende arbeidsliv" (IA).

Han tror at resultatene fra alle IA-avtalene vil påvirke sykefraværstallene fremover.

Regjeringen og arbeidslivets parter inngikk i oktober i fjor en intensjonsavtale om "inkluderende arbeidsliv", som blant annet har som mål å redusere sykefraværet med 20 prosent over en fireårsperiode.

(NTB)