Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Kypros og Benidorm/Alicante-området er de fem stedene i utlandet der nordmenn opplever mest overbehandling. Hver tredje nordmann som oppsøker lege på disse stedene, overbehandles.

Bare her koster overbehandlingen mellom 9 og 12 millioner kroner hvert år. Det viser tall fra Europeiske Reiseforsikring.

Tar av

-Overbehandling er et stort problem som er i ferd med å ta av. Dette er ”big business” for enkelte sykehus, sier informasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, til NTB.

Hun mener at noen sykehus spekulerer i å melde fra om innleggelser sent.

-Sykehusene som har behandlingsansvaret, drøyer med å melde skaden på pasienten inn til oss. Ofte er dette fordi de vet det vil bli stilt spørsmål ved nødvendigheten av innleggelsen og behandlingen. Vi opplever at enkelte sykehus opererer først og spør etterpå, forklarer hun.

Vennesland mener å se en trend der sykehusene er griske etter rike nordmenns penger.

Livsfarlig behandling

-Med unødvendig behandling blir ferien forringet for både pasienten og de pårørende. Dessuten gir overbehandling økte muligheter for bivirkninger, sier Vennesland.

Hun viser blant annet til et tragisk eksempel der en pasient som var innlagt for en bagatellmessig sykdom, fikk intravenøs behandling. Dette førte til at vedkommende fikk blodforgiftning og døde.

-Pasienten må enten sette ned foten selv eller ringe forsikringsselskapets alarmsentral, sier informasjonssjefen.

Unødvendig

Undersøkelsen Europeiske har gjennomført deler overbehandling inn i fire hovedgrupper.

Den første gruppen er unødvendige innleggelser. Der pasienter med for eksempel lett forkjølelse blir lagt inn med spørsmål om lungebetennelse.

Den andre gruppen overbehandling er unødvendige undersøkelser. Dette skjer for blant annet ved at sykehuset foretar EKG, lungeundersøkelser eller kompliserte røntgenundersøkelser ved bagatellmessige skader eller sykdom.

Den tredje gruppen er for lange innleggelser. Undersøkelsen Europeiske Reiseforsikring gjennomførte viser at en av fem mener de var innlagt på sykehus lengre enn nødvendig.

Den fjerde typen overbehandling er unødvendig behandling. Dette skjer for eksempel ved at sykehuset opererer i stedet for å gipse.

(NTB)