En undersøkelse av legers levevilkår viser at fire av fem leger i løpet av et år går på jobben selv om de lider av sykdommer de selv ville sykmeldt pasienter for, skriver Dagens Medisin.

— Jeg kjenner en kollega som sto og opererte en pasient mens hun hadde lungebetennelse og førti i feber. Senest for et par dager siden måtte jeg beordre en syk assistentlege vekk fra pasientene og be ham gjøre kontorarbeid, sier avdelingsoverlege Dag Berild ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Aker sykehus til avisen.

Han mener leger med infeksjoner bør holde seg borte fra jobben.

— Trolig er tallene enda høyere enn hva som fremkommer i studien, sier lege og universitetslektor Elin Olaug Rosvold ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, som har utarbeidet den aktuelle undersøkelsen.

Hun baserer sine konklusjoner på anonyme svar fra 1015 norske leger. Undersøkelsen er en del av Legeforeningens prosjekt om legers levekår.

NTB