Kvinner som blir syke, fortsetter å være i jobb. Syke menn blir langt oftere sykemeldt, melder Dagens Medisin. Kvinner med psykiske lidelser er den gruppen som i størst grad fortsetter å jobbe til tross for plagene.

— Kjønnsforskjellene er overraskende, og stikk i strid med hva vi forventet å finne, sier spesialist i psykiatri, dr. med Inger Sandanger ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo (UiO).

Oppsiktsvekkende Nærmere én av seks personer rammes av psykiske lidelser som angst, depresjon og psykiske smertetilstander i løpet av et år, ifølge undersøkelsen. Én av femten får korsryggsmerter.

For hver arbeidstaker som er sykemeldt som følge av korsryggsmerter, har ytterligere fem diagnosen, men går på jobb.

Hele femten psykisk syke mennesker er på jobb for hver som er sykmeldt for slike plager.

— Det er oppsiktsvekkende at så mange har psykiske problemer uten at de blir sykmeldt. Dersom folk har latt være å oppsøke lege av frykt for egen svakhet, eller for at legen skal forakte dem, kan vi vente dramatisk økning i sykefraværet, sier Sandanger.

Menn fornekter plager

Likevel var det kjønnsforskjellene som overrasket forskerne mest. Psykisk syke menn blir sykmeldt nesten dobbelt så ofte som kvinner med psykiske lidelser. Også korsryggsmerter fører oftere til sykmelding hos menn enn hos kvinner.

— Vi har ingen fullgod forklaring på dette, men én mulighet er at kvinner i større grad enn menn bruker jobben som nettverk. Vi vet fra tidligere studier at kvinner lettere beklager seg overfor kolleger når de er syke, det gjør ikke menn. Det ser ut til at menn fornekter og bagatelliserer sine plager helt til det definitivt er kroken på døra, mens kvinner er mer oppmerksomme på egen helse og forteller nettverket sitt om hvordan det står til.