Folkehelseinstituttet opplyser til Dagens Medisin at bakterien forårsaker diarésykdom som i de fleste tilfeller går over av seg selv. Barna har trolig spist snø, sand eller jord eller drukket ikke desinfisert vann.

— Unngå fuglemating

Nå ber myndighetene om at barn ikke bør leke i nærheten av fuglebrett, og at man i barnehager bør unngå å mate fugler.

— På årsbasis blir det meldt 30-40 tilfeller av denne sykdommen. Den vanligste smittemåten for denne varianten er kontakt med ville fugler eller deres avføring, samt å spise snø, sand eller jord eller bruk av ikke-desinfisert drikkevann, opplyser Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Laboratoriet ved Folkehelseinstituttet har de siste ukene fått inn flere pasientprøver med Salmonella typhimurium av en variant som er endemisk blant småfugl i Norge.

Grundig vask

Totalt 13 pasienter har fått påvist disse variantene i januar. 11 av disse er barn.

Folkehelseinstituttet anbefaler at både voksne og barn vasker hendene godt etter at de har vært i nærheten av fuglebrett og hos barn etter at de har vært ute og lekt. Andre råd er at man bør prøve å unngå å etablere foringsplasser for fugl i nærheten av der små barn leker og i barnehager

Rengjøring bør gjøres utendørs og med hansker. Man kan også skaffe foringsautomater for å redusere smittepresset mellom fuglene.