Professor Terje P. Hagen mener at dagens sykehusorganisering har klare svakheter, skriver Aftenposten. Helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), har vært klokkeklar på at sykehusene må komme i økonomisk balanse og at underskudd ikke aksepteres.

Men underskuddene i Helse-Norge bare øker. Det investeres i stor stil utover tildelte budsjetter, den langsiktige gjelden øker fra dag til dag og egenkapitalen skrumper inn i tråd med overforbruket.

Samtidig får stadig flere syke hjelp ved våre sykehus, men pengebruken øker mer en antall pasientbehandlinger skulle tilsi.

– Så lenge man år etter år får aksept for store underskudd, så er det liten grunn til å tro at dette endrer seg. Staten har fått rykte på seg som en svak eier, sier professor Terje P. Hagen ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Han mener endringer må til for å få kontroll over økonomien, og at dette blant annet må innebære at folk må betale mer hvis sykehusene skal bruke mer penger. Hagen mener også at det er vanskelig å få en aksept for en stram sykehusøkonomi når statskassen renner over av penger.

Sylvia Brustad sier at hun forventer budsjettbalanse i 2007.