Carl. I. og Eli Hagen har gjort det, i likhet med titusenvis av andre nordmenn: Skaffet seg feriebolig i Spania. I et fremtidsperspektiv kan investeringen vise seg å være i dristigste laget. De late dagene under Sydens sol kan bli for brennhet selv for de mest varmekjære nordboere.

Klimaforsker Lars Hein skriver i en ny studie at hver femte utenlandske turist senere i dette århundre kan komme til å droppe Spania som følge av klimaendringene.

Opp fem grader

— Det kan rett og slett bli for varmt for turister om sommeren, sier forsker Lars Hein. Han er tilknyttet Senter for klimaforskning (CICERO).

Hvis forskerscenariet skulle slå til, kan Spania oppleve en temperaturøkning på opp mot fem grader i noen deler av landet. På toppen av høye temperaturer, kommer endringer i nedbør, vinder og luftfuktighet. Til sammen kan disse faktorene føre til at det årlige turistbesøket reduseres med rundt 20 prosent, skriver fagbladet Cicerone.

Selv om den spanske våren og høsten vil bli varmere enn i dag og tiltrekke flere turister, vil ikke dette ha stor nok effekt til å oppveie sommerflukten.

Klimataper

— Vi har kun tatt klimaaspektet med i disse utregningene. Vi har ikke tatt med forventede endringer i for eksempel befolkning. Jeg kan forestille meg at når andelen eldre i befolkningen øker, vil disse i større grad styre unna høye temperaturer, sier Lars Hein. Den faktiske turistflukten kan derfor bli større enn det studien anslår, påpeker han.

En rapport som FNs klimapanel presenterte langfredag, inneholder mer dårlig nytt for Spania og andre land rundt Middelhavet: Mer tørke og lavere jordbruksproduksjonen er to av de dystre utsiktene. Problemer med drikkevannsforsyning og flere skogbranner er også med FN-rapportens langtidsvarsel for Sør-Europa.

Hjemme best?

Andre middelhavsland, som Hellas og Italia, vil ikke rammes like hardt som Spania fordi de har lengre kystlinje og i større grad vil bli avkjølt av havet. Men også her vil fastboende og turister merke oppvarmingen på kroppen.

Norge og de andre skandinaviske landene kan derimot lokke til seg flere turister med mer komfortable sommertemperaturer.

FERIEBOLIG: Carl I. og Eli Hagen har i likhet med titusenvis av nordmenn skaffet seg feriebolig i Spania. I et fremtidsperspektiv kan dette vise å bli en dårlig investering, mener forskere.FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX
Junge, Heiko