— Dette er illevarslende og nedslående, sier Per Rune Eknes, visepresident i Norges Svømmeforbund, om resultatene i en fersk undersøkelse i regi av Markeds- og Mediainstituttet (MMI).

Da er det slett ikke rekrutteringen til svømmesporten han har i tankene.

Sikkerheten i fare

— Det mest skremmende er at sikkerheten til den oppvoksende generasjonen blir betraktelig dårligere. Vi bor i en kystnasjon, der alle bør kunne svømme skikkelig, sier Eknes.

Ifølge Svømmeforbundets kriterier er det ikke tilstrekkelig for å kunne bli karakterisert som fullt ut svømmedyktig å kunne svømme 200 meter. Det kreves mer, blant annet at man også kan håndtere en situasjon under vann.

Svømmeforbundets visepresident er ikke i tvil om hva problemet skyldes: Kommunale innsparinger går ut over svømmeundervisningen i skolen.

— Nesten daglig får vi meldinger om svømmehaller som stenges på grunn av kommunale kutt, eller skoler som ikke har råd til bussutgifter til og fra de hallene som er åpne. I tillegg blir det ikke bevilget nok penger til selve svømmeundervisning, sier Per Rune Eknes.

Verst i byene

Skoler med mange elever i hver klasse blir hardest rammet av kuttene. Reglementet sier nemlig at en instruktør maksimalt kan ha ansvaret for 15 elever samtidig.

I byene betyr det at minst to personer må være til stede når svømming en sjelden gang står på timeplanen. Det har mange kommuner ikke råd til.

— Samtidig er kompetansen til instruktørene i skolen gradvis blitt dårligere, sier Svømmeforbundets visepresident.

Brudd på læreplanen

Han ser på utviklingen som et brudd på læreplanen. Der står det at alle elever i løpet av 4. klasse skal beherske selvberging.

— Slik er det ikke nå. Vi ser svært alvorlig på utviklingen, sier Per Rune Eknes.

Undersøkelsen til MMI blant 60.000 elever levner ingen tvil om at det står dårlig til med svømmeferdighetene.

I Oslo er svømmeundervisningen så godt som helt fjernet fra timeplanen. Bare to prosent av femteklassingene i hovedstaden svarte at de får slik instruksjon i skoletiden.

På Vestlandet får 46 prosent av femteklassingene svømmeundervisning i tilknytning til gymnastikktimene. Over hele landet gir elevene uttrykk for at de får altfor lite og dårlig opplæring i å svømme. Halvparten av dem som får svømmeundervisning, har svart at det dreier seg om en time i måneden eller mindre. Bare to prosent av de spurte elevene ville ha mindre svømmeundervisning.

Lærerne vil mer

Det skorter ikke på lærernes vilje til å undervise i svømming. Nesten ni av ti spurte lærere i MMIs undersøkelse ønsket mer tid til slik opplæring.

— Svømmedyktighet er ikke noe du tilegner deg i løpet av kort tid. Det må læres over lengre tid, og også holdes ved like, sier Svømmeforbundets visepresident.

Undersøkelsen til MMI viste at de fleste 5. klassingene hadde lært å svømme av sine foreldre mens de var på ferie, gjerne i Syden.

— Det kom klart frem at mange mente dette ikke var godt nok. De fleste elevene ga uttrykk for at de trengte svømmeopplæring utover det foreldrene var i stand til å gi dem, sier Hanne Vaagen, prosjektansvarlig i MMI for undersøkelsen.