Totalt er det nå over 600 bekreftede tilfeller av svineinfluensa her i landet. En uke tidligere var tallet 369 tilfeller. I løpet av den siste uken er det altså meldt inn over 200 nye tilfeller.

Tallene er samlet inn fra 201 legekontorer i løpet av uke 31.

Fortsatt blir de fleste smittet i utlandet, men prosentandelen som smittes i Norge øker, og ligger nå på 15 prosent.

– En stor andel av laboratoriebekreftet influensa er fortsatt knyttet til utenlandsopphold eller kontakt med personer som har vært utenlands eller er kjent smittet, men andelen smittede i Norge er økende, sier overlege Hans Blystad på Folkehelseinstituttets nettsider.

Flere går til lege

I den siste perioden har også prosenten som får påvist H1N1 hos legen, steget fra 2,2 til 3,4 prosent av alle som går til lege med mistanke om influensa.

Den store oppmerksomheten rundt svineinfluensaen gjør at mange flere enn ellers går til lege med symptomer de tror skyldes influensa. Mange får avkreftet mistanken.

– Samlet tyder likevel overvåkingsdataene på at influensaepidemien nå er i ferd med å etablere seg i Norge, sier Blystad.

10-29 år

De fleste som blir syke er i alderen 10 til 29 år, og andelen er høyest blant personer under 15 år. Smitten øker i alle landsdeler.

Over halvparten av de syke, 55 prosent, er menn, og de fleste, 52 prosent, har fått smitten fra utlandet, mens 15 prosent altså er smittet i Norge.

For 33 prosent av de syke er det ukjent hvor de ble smittet.

Epidemien overvåkes via flere systemer, og samlet gir de en god oversikt over utviklingen av smitteutbredelsen, mener Folkehelseinstituttet.

Den intensiverte influensaovervåkingen skal pågå helt til slutten av september, når den ordinære influensaperioden begynner.

Felles front

Frykten for et storutbrudd har mobilisert alt som fins av organisasjoner som egner seg til å bistå Helsedirektoratet. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening er med i planleggingen av en samordnet innsats.

I Helsedirektoratet har hver annen ansatt oppgaver knyttet til H1N1-viruset.

Derfor trenger de den drahjelpen de kan få fra andre som også har ekspertise på området. I de frivillige organisasjonene diskuteres det nå på hvilken måte de kan bidra ved en influensapandemi.

– Vi mobiliserer frivillige over hele landet og er beredt til å bruke hele apparatet vårt om nødvendig, sier assisterende generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Røde Kors til NTB.

Folkehelseinstituttet har anslått at opp mot 30 prosent av den norske befolkningen kan bli syke av H1N1-viruset over en periode på fire måneder.

Den frivillige innsatsen skal i første rekke organiseres lokalt.