Dette er 15 millioner kroner mer enn partiene brukte for fire år siden, skriver Stavanger AftenbladAlle partiene, med unntak av Høyre, har planer om å bruke mer penger foran høstens valg, enn hva de gjorde foran Stortingsvalget i 1997.15 av de 60 millionene som skal brennes av, er øremerket reklameformål. Mindre fra NHO Ap topper listen med et valgkampbudsjett på 14 millioner kroner. I motsetning til de andre partiene er tilskuddene til fylkeslagene inkludert i dette beløpet. Arbeiderpartiet har fått 2,5 millioner kroner fra LO til valgkampen. Høyre skal bruke 9,9 millioner kroner på å formidle sitt budskap til velgerne. Det er 1,5 millioner mindre enn i 1997, og kommer av mindre støtte fra NHO og det offentlige. NHO har denne gangen sponset partiet med vel fire millioner kroner. Oppsparte midler KrF skal bruke 5 millioner kroner på å drive valgkamp i år. Sp tar av oppsparte midler og kommer opp i 4 millioner kroner. Frp har på sin side satt av 3,5 millioner kroner. SV er i år sponset av LO med 500.000 kroner, og kommer dermed ut med et totalt valgkampbudsjett på 2 millioner kroner.Venstre og RV legger begge opp til et valgkampbudsjett på vel 1 million kroner.