Prisene må ned — og det betyr mindre til bøndene, mener landbruksministeren.En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at maten i Norge i fjor var 62 prosent dyrere enn maten i de 15 EU-landene. Bare på Island er maten dyrere.- Vi må følge med på hva som skjer med råvareprisene. I årene som kommer vil det ikke være mulig å gi bøndene mer pengene for det de produserer, varsler landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen overfor Bergens Tidende. Forskjellen må bli mindre Fra og med neste mandag blir matmomsen halvert. I praksis betyr det at matvarene vil bli rundt ti prosent billigere til forbrukerne.Til tross for kuttet, vil matprisene i Norge fremdeles ligge nesten 50 prosent høyere enn i EU.ý Det kommer aldri til å bli like billig mat i Norge som i for eksempel Spania. Men prisforskjellen er for stor. Det må vi gjøre noe med, sier Hanssen.Landbruket må bli mer spesialisert og effektivisert, mener landbruksministeren. Han ser for seg færre bønder og større bruk.ý Det må bli færre som produserer samme vare. De minste bør satse på nisjemarkeder der prisen ikke er det viktigste, sier Hanssen. Ikke skyld på bøndene - Selv om vi får mindre for maten vi produserer, har matprisene gått opp. Det er helt urimelig å skylde på oss bønder, mener Harald Milli, som er generalsekretær i Norges Bondelag. Han synes det er overraskende at landbruksministeren bruker undersøkelsen som et argument for mindre lønn til bøndene.- Pris, kostnader og lønnsnivået i Norge er vesentlig høyere enn i andre land. Bønder har i snitt en inntekt på 155.000 kroner. Hadde alle nordmenn tjent like lite som oss, ville også maten vært billigere, fremholder Milli.Han er også negativ til Hanssens tanker om effektivisering av landbruket.- Du ser hva som skjedde i Europa i vinter, med dyresykdommer og masseslakt. Jeg tror folk både har råd og er villige til å betale for kvalitet og det å kunne spise mat uten å være redd for å bli syk, sier Milli.