Mannen brukte kasserte lønnsslipper, kontoopplysninger, kvitteringer og lignende i svindelen, skriver Haugesunds Avis.

Gjennom sitt arbeid som sorterer ved Fretex sin papirsortering på Karmøy, hadde han tilgang til folks søppel.

— Han har brukt opplysningene til å svindle eksisterende kortkunder og til å opprette nye konti i andre sitt navn, sier Leif Helge Stølen, vakthavende lensmannsbetjent ved Karmøy lensmannskontor, til Haugesunds Avis.

Under ransakingen av mannens bopel fant politiet papirer og utfylte søknader om kredittkort som mannen skal ha laget på bakgrunn av informasjonen fra papirsøppelet.