Etter å ha sjekket 160 polakker som mottar norsk ledighetstrygd, har NAV mistanke om 35 trygdemottakere lever fett på norske dagpenger i Polen, skriver Aftenposten.

NAV har sjekket valutaregisteret og kontoopplysninger. De har også avslørt bruk av elektronisk meldeplikt hos NAV på nettet fra utlandet. Sammen med tips og andre opplysninger har dette ført til at 35 av de kontrollerte nå er mistenkt for trygdesvindel for to millioner kroner.

Sjefen for NAV kontroll og innkreving, Magne Fladby, sier at arbeidet startet tidlig i fjor høst, etter at ledigheten innenfor byggesektoren eksploderte.

Luksusliv

— Vi vurderte risikoen for trygdemisbruk med en ekstra stor arbeidsinnvandring, og satte i gang en kontroll på dette feltet, sier Fladby.

I Norge rekker ikke dagpengene så langt. Men i Polen kan du nærmest leve som en greve for norske dagpenger. Der ligger det relative prisnivået på rundt halvparten av det norske nivået, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Alle de 160 mottakerne av dagpenger som nå er kontrollert er polakker. Samtlige skal holde til i Oslo og Akershus.

— Ut fra den informasjonen vi har, oppholder disse personene seg i Polen mer eller mindre hele tiden. Det er grunn til å tro at dette dreier seg om trygdesvindel, sier Fladby.

Nå har hver enkelt av de 35 fått et brev hvor de blir bedt om å forklare seg om mulig feilutbetaling.

Snedige metoder

NAV kontroll og innkreving har tatt i bruk snedige metoder for å avsløre jukset. Opplysninger i Valutaregisteret kan fortelle om hvem som har overført penger til hvem i for eksempel Polen, og gir detaljerte opplysninger om tidspunkter. Sammen med opplysninger fra den enkeltes bankkonti har granskerne kunnet se bevegelsene til dagpengene personene har mottatt. Slik har man for eksempel kunnet finne frem til en minibank på gaten i Krakow.

— Jeg vil ikke gå i detaljer om hvordan vi bruker disse registrene. Men vi har også fått tips, og har flere kilder for å se sammenhengene. Det finnes også annen informasjon om at disse personene ikke befinner seg i Norge, sier Fladby.

Sjekket IP-adresser

Alle personer som mottar dagpenger har meldeplikt hver 14. dag. Vanligvis skjer det over internett, som betyr at du kan nå NAV fra hele verden. Men nærmere undersøkelser kan avsløre hvorfra du har meldt deg. Alle maskiner eller nettverk har en såkalt IP-adresse, som forteller hvor du er. Dette er med på å avsløre svindel med meldeplikten.

Magne Fladby tar forbehold om at svindelen ikke har pågått i hele perioden. Han lover imidlertid at kontrollene mot denne typen svindel i utlandet skal fortsette med full styrke.

Over tusen arbeidssøkere fra Øst-Europa har nå meldt seg som arbeidsledige, og mottar dagpenger fra NAV.

ØRJAN DEISZ