Episoden er nevnt som ett av flere eksempler på hardhendt og brutal behandling av slaktegris ved driving og lasting på dyretransportbil, som påpekes i et brev som en svineprodusent har sendt slakteriet der dyretransportsjåføren er ansatt, melder Hamar Arbeiderblad.

I brevet heter det at "Det foregår også en utstrakt og helt unødvendig bruk av elektrisk grisejager, som følges opp med slag og spark". Bonden vil derfor ikke at vedkommende sjåfør lenger skal transportere dyr for ham.

Daglig leder ved det privateide slakteriet på Øvre Romerike opplyser at sjåføren har innrømmet overtrampene, og vedgår at det har vært flere klager på den samme sjåføren. Han er likevel fortsatt i samme jobb, men skal ha fått både skriftlig og muntlig reprimande.NTB