Rostoft ble født i Fredrikstad 12. desember 1912. Der vokste han opp, men Kristiansand var hans favorittby, der han bodde mesteparten av sitt liv.

Han startet som kontorist ved Nylands Verksted i Oslo, og skulle komme til å få mange store oppgaver og verv i politikk og næringsliv.

Fra 1944 var Rostoff administrerende direktør for Kristiansands Mek. Verksted. Først i vi 1947, da han kom til KMV, tok han juridisk embetseksamen.

Rostoft var Vest-Agder Høyres eneste stortingsrepresentant i årene 1954-1957 og 1966-1969. I 1964 fikk han jobb som industriminister i Borten-regjeringen, der han var til 1971

Han var ministeren som bidro til starten på oljeeventyret i Norge.

For sin innsats opp gjennom årene ble han blant annet utnevnt til ridder av St. Olav og kommandør av Dannebrog, og han ble hedret med Det tyske storkors for oppbygging av Siemens i Norge.

NTB