• Jeg trodde jeg så BMW-en til Lars kjøre fra Orderud gård samtidig med oss lille julaften, sa Sverre Martin Kirkemo da han innledet sin vitneforklaring i Nes herredsrett mandag.

Han hadde da blitt konfrontert med at han i det første politiavhøret hadde sagt at bilen til Lars Grønnerød og datteren Kristin Kirkemo Haukeland forlot juleselskapet like tidlig som ham selv, en stund før midnatt. Dette rimer dårlig med det som er kommet fram senere.

— Jeg kan ha sett feil. Jeg så i hvert fall en bil, og mente det var den hvite BMW-en, sa Kirkemo på spørsmål fra aktor. Men aktor ble avbrutt av dommer Våpenstad, som mente det ikke var viktig om Kirkemo hadde endret oppfatning om hva han så.

Sverre Kirkemo er far til drapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland og adoptivfar til drapstiltalte Veronica Orderud. I politiavhør har han kommet med opplysninger som knytter flere viktige spor i trippeldrapssaken, fotspor og en sokk på åstedet, til sin stedatter Veronica.

Ifølge Kirkemo Haukeland skal Lars Grønnerød sammen med ekteparet Orderud ha planlagt drap etter juleselskapet på Orderud gård.

NTB