Det svenske miljøverndirektoratet aviser at avslaget kommer som følge av at Norge har åpnet for felling av ni ulver, skriver Expressen.

— Det var blitt nei til jakt i Sverige uansett hva som var skjedd i Norge, sier Björn Risinger som er rovdyransvarlig i det svenske Naturvårdsverket.

— Ulven er en truet dyreart i landet, og kan bare jaktes på om skadene på husdyr er svært omfattende eller om menneskers helse trues. Vår vurdering er at disse kriteriene ikke er oppfylte, sier Risinger til Expressen.

Han understreker at den nordiske ulvestammen i dag er mindre enn ved fjorårets telling, da den ble anslått til å være på mellom 61 og 75 dyr i Norge og Sverige.

Siden den gang har minst ti ulver dødd av ulike årsaker, blant dem fem som er skutt i Norge, og det alt før den omstridte jakten på ytterligere ni ulver i Norge har gitt resultater, påpeker Risinger.

— Ja visst er det født et antall valper i samme periode, men det har ikke endret vår oppfatning. Hensikten er jo at stammen skal øke, sier Risinger til Expressen.

Svenska Jägareförbundet hadde søkt om fellingstillatelse på ti ulver i Värmland, mens Svenska Jakthundgruppen hadde søkt om tillatelse til å få skyte ulv «i direkte sammenheng med angrep på hunder».

Naturvårdsverket kan ikke se at skadene har vært av slikt omfang at de kan forsvare jakt, og viser blant annet til at bare fem av de 49 jakthundene som døde i typiske ulveområder i jaktsesongen 1999/2000, ble drept av ulv.

Sveriges miljøminister Kjell Larsson la nylig fram en proposisjon som tar til orde for at ulvestammen i Sverige i første omgang bør vokse til minst 200 dyr.

NTB