Dermed har Riksbanken doblet den svenske renten fra 1,5 prosent til 3 prosent i løpet av året.

Banken sier at den regner med flere renteøkninger i tiden framover. Den spår at inflasjonen blir moderat og noe lavere enn hittil, til tross for de gode konjunkturene.