Det var Sveriges miljøminister Andreas Carlgren som kunngjorde dette under møtene i Nordisk Råd i Oslo i går. Norske myndigheter har i årevis jobbet for å få slutt på skipstrafikken med brukt kjernebrensel fra de svenske atomkraftverkene.

— Jeg kan love at våre transporter av atomavfall blir avsluttet, la det ikke være tvil om at vi gjør dette, sa miljøminister Andreas Carlgren.

Ap-politiker Asmund Kristoffersen som leder Nordisk Råds miljø- og naturressursutvalg var begeistret etter den overraskende svenske kuvendingen.

— Jeg er svært positivt overrasket over svaret han ga og den åpenheten han la for dagen, sier Kristoffersen.

Carlgren opplyste at alt atomavfall heretter skal lagres i Sverige.

Fryktet terroranslag - Det skal ikke skje noen bearbeiding av atomavfall fra de svenske atomkraftverkene utenfor Sverige. Det betyr at det heller ikke blir noen fortsatt transport av det farlige avfallet på sjøen. Det fjerner også en betydelig frykt for terroranslag, sier Asmund Kristoffersen.

For et par uker bordet Greenpeace-aktivister et av fartøyene som frakter høyrisikolasten over til atomgjenvinningsanlegget på den engelske nordvestkysten.

Kristoffersen sier han er glad på hele Nordens vegne for at Sverige avslutter den kontroversielle godstrafikken. - Dette er transporter som i verste fall kunne satt hele Nordens sikkerhet i fare, hevder han.

Under møtet i Oslo, gjorde finske myndigheter det klart at de pålegger alle sine kjernekraftverk selv å håndtere kjernebrenselet og atomavfallet fra anleggene. Finland satser friskt på kjernekraft, og bygger nå ett av Europas største reaktor-anlegg.

Hoper seg opp Sellafield-anlegget driver både lagring av atomavfall og reprosessering av brukt kjernebrensel. Store mengder plutonium og andre radioaktive stoffer hoper seg nå opp ved problemanlegget. Den siste tiden har både norske myndigheter og en rekke organisasjoner protestert mot planene om å gjenåpne det såkalte Thorp-anlegget som ble stengt for et par år siden etter en alvorlig lekkasje. Så langt er det lite som tyder på at britene gir etter for kravet.

Selv om svenskene nå vil ta hånd om atomavfallet selv, strømmer det fortsatt brukt atomavfall til anlegget, særlig fra kjernekraftstormakten Japan.