I vårt naboland har frivillige organisasjoner innen helse og opplæring en stor del av æren for at bare 19 prosent av landets befolkning røyker.

Overlege ved det svenske Centrum för Tobaksprevention, Hans Gilljam, ga i Oslo mandag norske lungerehabiliteringsfolk noen svar på hvorfor Sverige er det eneste landet i Vest-Europa som fyller Verdens helseorganisasjons mål om at minimum 80 prosent av den voksne befolkning skal være røykfrie.

-Aktuell forskning viser at den svenske legestanden bruker mer tid og energi på tobakksforebyggende arbeid enn noe annet nordisk land. Leger mot tobakk, Sykepleiere mot tobakk, Tannleger mot tobakk, Lærere mot tobakk, Farmasøyter mot tobakk og Psykologer mot tobakk er alle organisasjoner som spiller en stor rolle. Mitt inntrykk er at norske leger ikke tar det forebyggende arbeidet alvorlig, at de ofte ikke har tilstrekkelig tid, og at de mangler kunnskap, sa Gilljam.NTB