De lave tallene, som gjelder menn og kvinner mellom 16-84 år, innebærer at Sverige er først med å nå Verdens helseorganisasjons (WHO) målsetting om at andelen røykere skal være lavere enn 20 prosent.

De ferske tallene fra Sveriges statistiske sentralbyrå viser at selv blant svenske kvinner har andelen røykere blitt redusert. Det er første gang at de havner under WHOs målsetting.

Rapporten Nordisk tobakksstatistikk 1970-2002 inneholder tall fra Norge, Sverige, Danmark og Finland og viser at svenske menn og kvinner røyker minst i Norden, mens danske menn og norske kvinner røyker mest.

30 prosent av norske kvinner røyker daglig. Det er 11 prosent høyere enn for svenske kvinner.