Det tilsvarer en eierandel på 10 prosent i hver av de fire Sparebank1-bankene Midt-Norge, Nord-Norge, Vest og SR-Bank, skriver Aftenposten. Mer kan de ikke eie etter norsk lov.

Föreningssparbanken er dermed bankenes desidert største eier, og er godt posisjonert hvis Sparebank1-bankene følger etter Sparebanken NOR og ber om lov til å bli AS.

Både Föreningssparbanken og Sparebank1-bankene avdramatiserer storkjøpet. Administrerende direktør i Sparebank1 Nord-Norge, Hans Olav Karde, ser det som "en naturlig videreføring" av samarbeidet de allerede har med svenskene.

Fra før av eier Föreningssparbanken 25 prosent av selskapet Sparebank1 Gruppen AS, der Sparebank1-bankene sitter med 65 prosent av aksjene. Karde er styreformann i Sparebank1 Gruppen.

-Vi har også kjøpt en mindre aksjepost i Föreningssparbanken, for å markere samarbeidet, sier han.