I fjor jobbet 2.407 leger og sykepleiere fra de nordiske landene her i landet. I 1997 var tallet 3.406. Det viser nye tall Dagsavisen har fått fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

I all hovedsak er det svensker som vender nesa hjemover, etter at det nå er blitt lettere å få jobb i Sverige.

Norge mangler om lag 3.700 sykepleiere og 500 leger. Behovet for leger er fallende mens behovet for sykepleiere øker. Norge må derfor vende seg til fjernere land for å dekke underskuddet på helsepersonell.

Til nå er det rekruttert sykepleiere særlig fra Finland og Tyskland, men nå er det aktuelt å rekruttere helsepersonell fra Øst— og Sentral-Europa og Sørøst-Asia, i første rekke Filippinene.NTB