Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) har havnet i storm og hans en ukes lange politiske karriere som statsråd kan stå i fare. Disse sakene kan samlet sett bli så belastende at det blir satt frem krav om at ministeren må forlate regjeringen Bondevik:

  • Han er inhabil og kan ikke behandle saker som dreier seg om viktige politikkområder som sild og makrell fordi hans bror er nestformann i Norges Sildesalgslag.
  • Han har forandret og gitt uklare forklaringer på sitt forhold til mormonkirken. Han har nå meldt seg ut av trossamfunnet etter at statsministeren gjorde det klart at han ikke både kan være mormoner og medlem av statskirken. Håndteringen av saken innebærer at hans troverdighet kan være svekket.
  • Han nekter å melde seg ut av frimurerlosjen. Tidligere Ap-statsråd Werner Christie gikk ut av losjen da han ble statsråd. Statsministeren sier at eventuell inhabilitet på grunn av at fiskerisaker kan involvere losjebrødre vil bli vurdert fra gang til gang.
  • Det første Ludvigsen gjorde som statsråd var å avvikle en tipstelefon som ble satt opp av den forrige regjeringen for å avdekke fusk i fiskerinæringen.

Halvt fiskeriminister

Det var statsminister Kjell Magne Bondevik som tok beslutningen om å erklære fiskeriminister Svein Ludvigsen inhabil i alle saker som har med Norges Sildesalgslag å gjøre. Bondevik gjør det klart at statsråden er inhabil så lenge hans bror — Kåre Ludvigsen - sitter som nestformann i sildesalgslaget. I klartekst betyr det at alle saker om sild og makrell fjernes fra fiskeriministerens bord. Dermed sitter den nyutnevnt statsråden igjen med torsk og litt til. Inhabiliteten, som fører til at han blir ½ fiskeriminister, eller en ren «torske»minister vil bli vurdert av Justisdepartementets lovavdeling.

- Skaden har skjedd

Ex-statsminister Jens Stoltenberg mener altså at det er svært alvorlig med en svekket fiskeriminister. Det understreker Stoltenberg ved å påpeke at statsråden har «ansvar for en av våre mest betydningsfulle næringer, og nettopp sild og makrell er av våre viktigste fiskeslag. Inhabiliteten vil svekke muligheten for at ministeren kan være en offensiv statsråd på vegne av næringen.»

— Man kan jo også spørre seg hvilke andre statsråder som har kapasitet til å bli ½ fiskeriminister. Jeg mener det er ryddig å erklære ham inhabil, men skaden er skjedd og det er statsminister Kjell Magne Bondeviks ansvar. Det er synd for Ludvigsen at Bondevik og Jan Petersen har plassert ham i en situasjon hvor han bli handlingslammet i forhold en vesentlig del av fiskerinæringen, sier Stoltenberg.

Store problemer som statsråd

Senterpartiets leder, Odd Roger Enoksen, sier Ludvigsen har «ekskludert seg selv og har nå store problemer i forhold til sin jobb som statsråd.»

— Ludvigsen vil måtte overlate viktige fiskeripolitiske spørsmål til andre departementer, og det vil sette ham i en særdeles vanskelig situasjon, sier Enoksen.

Statsminister Kjell Magne Bondevik sier at «det ikke er uvanlig at en statsråd må erklære seg inhabil.»

— Så lenge hans bror sitter i styret, er det ikke naturlig at Ludvigsen behandler berørte saker.