Uken før avgangsstudentene skulle ha eksamen hadde nemlig noen andre sykepleierstudenter brukt det samme rommet til å legge fram et prosjekt om barsel.

Plakatene deres ble hengende på veggen, og da avgangsstudentene fikk eksamensoppgavene sine i det samme rommet, handlet oppgavene nettopp om barsel.

Flere av de 260 studentene som ikke fikk nyte godt av fasiten på plakatene fordi de satt i andre lokaler, har klaget på forskjellsbehandlingen, men ikke fått medhold, skriver Aftenposten Aften.

NTB