WWF opprettet prisen i 1999 for å oppmuntre til gode måter å forene turisme og naturvern på i Arktis. Prisen er på rundt 50.000 kroner.

Svalbard Villmarkssenter holder til i Longyearbyen og drives av ekteparet Berit og Karl Hole Vatvik. Fotturer og hundesledekjøring er viktige elementer i tilbudet fra selskapet.

Ekteparet har i 10 år arbeidet til fremme for umotorisert ferdsel i naturen på Svalbard, og har også med hell arbeidet for å hindre veibygging gjennom Reindalen, som neste år skal bli verneområde.

(NTB)